Sosyal Medya:

Eğitim

Atletik Yetenekleri Geliştirmek İçin Neler Yapılmalı?

ÖZEL İÇERİK | altyapibasket.com ekibi olarak bugün atletik yeteneklerin geliştirilmesindeki etkenler üzerine bir çeviri ile karşınızdayız.

Daniel Gould ve Ryan Hedstrom tarafından 2004’te yayınlanan “Research in Youth Sports: Critical Issues Status” adlı yazıda bu konuya ilişkin önemli bilgiler yer alıyor.

Not: Burada yazılanlar altyapibasket.com ekibinin görüşleri değildir. Bu bir çeviri haberdir. Keyifle okumanız dileğiyle!

Gençlik sporuna katılım, yalnızca çocuklar için geliştirebilecekleri çok sayıda fiziksel, sosyal ve psikolojik fayda ile sağlam bir deneyim sağlamakla kalmaz, aynı zamanda bazı çocuklar için atletik yetenek geliştirmek için önemli bir fırsat olarak hizmet eder. Öyleyse, atletik yetenek geliştirme sürecinin nadiren anlaşılması ve genellikle uygun olmayan antrenmanlarla sonuçlanması ironiktir.

Bu alanda, özellikle atletik yeteneklerin ebeveynler ve antrenörler tarafından nasıl yetiştirildiği ve geliştirildiğiyle ilgili olarak daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulurken, genel olarak yetenek gelişimi üzerine çeşitli büyük ölçekli çalışmalar farklı bilgi alanları (örneğin, müzik, sanat, bilim, spor) ile bilgi tabanına temel sağlamıştır.

Bloom (1985), dünya standartlarında sanatçılar arasında yetenek geliştirme konusunu inceleyen ilk kişilerden biriydi. Özellikle, alanlarının üstündeki 120 kişi (ünlü sanatçılar, akademisyenler, müzisyenler, matematikçiler, yüzücüler, tenisçiler) incelenmiştir. Yetenekli gelecek vaat eden bireylerin beslenmesinde gerekli olan somut ve soyut kaynakların yatırımları açısından, etki alanları arasında iyi bir tutarlılık bulunmuştur. Mali destek ve sayısız yarışma ve performansa ulaştırmanın yanı sıra, ebeveynler sosyal-duygusal destek sağlamanın yollarını buldular (örneğin, aşırı beklentilerden ve baskıdan kaçınırken disiplinli bir katılımın kolaylaştırılması).

Ebeveynler ayrıca disiplinli bağımsızlık için örnek teşkil eder ve yetenekli çocuklarında disiplinli bağımsızlığı geliştirir. Başka bir deyişle, ebeveynler çocuklarını desteklerken sık sık zor iş modelliği yapıyor; ebeveynler çocuklarını bağımsız olarak çalışmaları için güçlendirirken, bazı davranışları onlardan beklemişlerdir. Bloom’un sonuçları, o zaman, yetenek gelişiminin sadece yetenekli bir insandan daha fazlasını içeren uzun vadeli bir süreç olduğunu, aynı zamanda ebeveynlerin birincil rolü olan güçlü bir destek sistemi olduğunu açıkça göstermektedir.

Daha yakın zamanlarda, Csikszentmihalyi, Rathunde, Whalen ve Wong (1993), öğretmenleri tarafından sanat, atletizm, matematik, müzik veya bilim alanlarında güçlü yetenekleri olduğu belirlenen 208 seçkin lise öğrencisinin gelişimini kaydetti. Bu öğrenciler, yetenekleri daha ortalama olan akranlarından nasıl farklı olduklarını belirlemek amacıyla ilkokul son yıllarından lise yıllarına kadar izlendi. Bu araştırmacılar ayrıca, bazı öğrencilerin neden yeteneklerini geliştirdiklerini ve diğerlerinin de bunu başaramadıklarını belirlemek istedi.

Bulgularına dayanarak, yeteneklerin ya hep ya hiç ya da fenomenlerinden ziyade gelişimsel bir süreç olarak görülmesi gerektiği ve toplum tarafından değerlenmediği ve ebeveynler, öğretmenler ve antrenörler tarafından kabul edilip beslenmediği sürece geliştirilemeyeceği sonucuna varıldı.

Spesifik olarak, bu araştırmacılar, alanın araçlarına göre bilgi geliştirme yeteneğinin sağlanması gerektiğini önerdi. Motivasyon da gereklidir ve sahadaki ve aile üyelerindeki kişilerin destek ve teşviklerinden büyük ölçüde etkilenir. Son olarak, yetenekli gençlerin üstün performans için gerekli becerileri kazanacak kadar etki alanlarını incelemelerini sağlayan disipline ihtiyaç vardır.

Diğer Haberler > Eğitim